Tòa án nhân dân tối cao tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính

15

Ngày 4/12/2014, tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng Hành chính. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Trưởng ban Ban soạn thảo Dự án Luật TTHC (sửa đổi) chủ trì Hội nghị.

Tham dự  Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao; các nhà khoa học; thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao và đại diện lãnh đạo TAND các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Trải qua hơn 3 năm thi hành, Luật TTHC đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế độ XHCN, tăng cường pháp chế  XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; bảo đảm trình tự và thủ tục TTHC dân chủ, công khai; đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án hành chính được nhanh chóng, chính xác, công minh, đúng pháp luật. Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu nêu ra tất cả những vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật TTHC và các văn bản quy phạm pháp luật để trao đổi, thảo luận nhằm hoàn thiện quy định của Luật TTHC.  

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban soạn thảo dựán Luật TTHC (sửa đổi) kết luận Hội nghị  

Thay mặt Ban soạn thảo Dự án Luật TTHC (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến, Chánh tòa Tòa Hành chính TAND tối cao, thành viên Ban soạn thảo đã khái quát việc tổng kết thực hiện thi hành Luật TTHC. Qua 3 năm thực hiện, Luật TTHC đã góp phần rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, tạo ra một khung pháp lý vững chắc cho hoạt động tố tụng. So với những quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì việc xây dựng và ban hành Luật TTHC đã có bước tiến đột phá trong công tác xây dựng pháp luật TTHC của nước ta, đã sửa đổi căn bản toàn diện thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại TAND.

Trong phần thảo luận, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề quan trọng liên quan tới các nội dung của Dự án Luật TTHC (sửa đổi). Theo đó, để sửa đổi toàn diện Luật TTHC phù hợp và đáp ứng yêu cầu chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần cải cách tư pháp thì Luật TTHC (sửa đổi) phải phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Luật TTHC (sửa đổi) phải đảm bảo quyền con người, quyền công dân; phải tạo điều kiện để đương sự thực hiện quyền tranh tụng trong TTHC; quy định chặt chẽ về quyền, nghĩa vụ, thủ tục cung cấp chứng cứ, chứng minh, thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự; về thẩm quyền của Tòa án trong xét xử các khiếu kiện hành chính; thẩm quyền loại việc, nhận và thu lý đơn khởi kiện, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, về các chi phí tố tụng, về thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án…

Toàn cảnh Hội nghị  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm thể chế hóa những nội dung của Hiến pháp năm 2013 trong Luật TTHC (sửa đổi), về thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính (nhìn từ kinh nghiệm các nước), về thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, về quyền tư pháp trong TTHC…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Trưởng ban Ban soạn thảo Dự án Luật TTHC (sửa đổi) cảm ơn sự tham gia và nhiệt tình phát biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Dự thảo Luật TTHC (sửa đổi). Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chánh án Trương Hòa Bình đề nghị Tổ biên tập tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật TTHC. Đồng thời, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Luật TTHC (sửa đổi) để khắc phục những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, nhằm đáp ứng mục tiêu sửa đổi Luật TTHC một cách toàn diện, phù hợp với Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), cụ thể hóa tinh thần mới của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị đến năm 2020.

Tác giả bài viết: Toaan.gov.vn