Tòa Dân sự

1062

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3812 638 – Fax: 0235 3859 233

Email: quangnam.tds@toaan.gov.vnWebsite: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Ông: Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Chánh tòa
Năm sinh: 1979
Quê quán: xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Cao cấp chính trị
Ông: Nguyễn Hữu Thịnh
Chức vụ: Phó Chánh tòa
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Trung cấp chính trị