Tòa Gia đình và Người chưa thành niên

451

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3813 697 – Fax: 0235 3859 233

Email:Website: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Bà: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Chánh Tòa
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Cao cấp chính trị