Tòa Hành chính

746

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3810 002 – Fax: 0235 3859 233

Email: quangnam.thc@toaan.gov.vnWebsite: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Ông: Bùi Xuân Liêm
Chức vụ: Chánh tòa
Năm sinh: 1962
Quê quán: phường Tân Thạnh , thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị