Tòa Hình sự

1038

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3852 361 – Fax: 0235 3859 233

Email: quangnam.ths@toaan.gov.vnWebsite: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Thiện
Chức vụ: Chánh tòa
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị