TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2020 KHỐI NỘI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM

226

Chiều ngày 21/01/2021, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Nam (gồm 06 đơn vị thành viên: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020“, các cơ quan trong Khối đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng bám sát nội dung, phát huy hiệu quả cổ vũ phong trào; nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề được các đơn vị trong Khối phát động với cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích thi đua chung của tỉnh.

Các đơn vị trong khối ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho Công an tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng thời phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021 của Khối.

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân – Hoàng Tân