TRAO QUYẾT ĐỊNH GIAO PHỤ TRÁCH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

742

Chiều ngày 15/5/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với đồng chí Đặng Quốc Lộc, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Trương Trọng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; ngoài ra còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành ở tỉnh Quảng Nam có liên quan, phối hợp công tác; các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, các Phòng trực thuộc, Trưởng các đoàn thể, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định số 559/QĐ-TCCB ngày 12/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với đồng chí Đặng Quốc Lộc, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quyết định cho đồng chí Đặng Quốc Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Lộc và mong rằng đồng chí Đặng Quốc Lộc tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người Thẩm phán, người lãnh đạo, tích cực, chủ động học tập, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Đặng Quốc Lộc cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; Tỉnh ủy Quảng Nam; sự ủng hộ và tín nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam. Trên cương vị mới, đồng chí Đặng Quốc Lộc bày tỏ quyết tâm tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện, cùng với cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Quốc Lộc phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Lộc.

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân