Văn phòng

693

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3818 399 – Fax: 0235 3859 233

Email: quangnam@toaan.gov.vnWebsite: www.toaanquangnam.gov.vn

Lãnh đạo

Ông: Võ Minh Diệp
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị
Ông: Lê Văn Chương
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Trung cấp chính trị